Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen i 2019/2020

Bestyrelsen                                Funktion                       Udvalg

Jesper Korsholm                       Formand                        Økonomi og forretning

Thomas Bjørnsgaard                Næstformand                Rengøring og arbejdsdag

Søren Kristensen                      Kasserer                         Økonomi og forretning

Anita Gohr                                 Sekretær                        Bindeled til Naturhuset

Pia Øllgaard                               Menig                            ERFA

Ole Green                                  Menig                             Støtteforening

Mitzie DybdaHedevang            Menig                             Rengøring og arbejdsdage