Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen i 2020/2021

Bestyrelsen                                Funktion                       Udvalg

Anita Gohr                                 Formand                       Økonomi og forretning

Søren Kristensen                      Næstformand               Økonomi

Thomas Bjørnsgaard                Kasserer                        Økonomi og forretning

Mitzie Dybdal Hedevang          Sekretær                       Rengøring og arbejdsdage

Pia Øllgaard                               Menig

Ole Green                                  Menig

Anette Barbesgaard                  Menig                             Bindeled til Naturhuset