Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen i 2017/2018

Bestyrelsen                              Funktion                       Udvalg

Sarah Tang Andersen               Formand                        Økonomi og forretning

Jesper Korsholm                       Næstformand                Rengøring og arbejdsdag

Søren Kristensen                      Kasserer                         Økonomi og forretning

Thomas Bjørnsgaard

Anita Gohe

Kirsten Mark                             Menig                              ERFA

Rikke Glüsing                            Menig                              Støtteforening