Arbejdsdage


Kære forældre til børn i Naturhuset og Velling Friskole

Mange tak for den store opbakning og det store arbejde I har ydet i det forgangene børnehave/skoleår.

Det har været en fornøjelse af arrangere arbejdsdage, når opbakningen er stor. I har i den grad taget arbejdshandskerne på, samtidig med at I hygger jer og lærer hinanden at kende. Det er vist det man kalder; forpligtende fællesskab.

I har været med til at vores børnehave og skole tager sig godt ud og samtidig holdt vores udgifter nede, således vi kan investere endnu mere i vores børn.

I det kommende børnehave/skoleår, har vi i arbejdsudvalget valgt at ændre lidt på tilmeldingen, for bl.a. at kunne tilbyde jer en bedre service (reminder mm.), samt få indsigt i hvem der kommer, så dagene kan planlægges bedre.

For forældre med børn i Naturhuset og Velling Friskole gælder det, at man 2 gange årligt, skal deltage i vores arbejdsdage og er man forhindret i det, bedes I melde det i nedenstående skema.

Blive man op til arbejdsdagen forhindret pga. sygdom ol., melder man afbud direkte til Mitzie eller Thomas. Dette er vigtigt af hensyn til bestilling af mad, samt planlægning af opgaver (dette sker typisk 3-7 dage før).

Alle forældre til børn i Naturhuset og Velling Friskole, bedes hurtigst muligt og senest den 1/8-2019, udfylder dette skema, hvor I samtidig skal vælge 2 dage, I ønsker at komme til arbejdsdag.

Undtaget er naturligvis forældre til børn i 4. klasse, som står for div. arrangementer i løbet af året. (se særskilt afkrydsning til jer)

Det er vigtigt at alle udfylde nu, så vi har et overblik over hvor mange der kommer de enkelte dage, og vi kan planlægge herefter.

DER SKAL KUN UDFYLDES ET SKEMA PR. FAMILIE.

 

Husk man som altid er velkommen til at tage børn med til arbejdsdag, og at formålet med arbejdsdage bl.a. er; vedligeholde vores skole, være med til at minimere vores omkostning og vigtigst skabe et stærkt sammenhold blandt forældrene.

På forhånd mange tak for jeres bidrag.

 

Link til skema:

https://forms.gle/3ogywUY69WgfydGo9

 

For spørgsmål kontakt

  • Thomas: 51887935 – thomas@velfri.dk
  • Mitzie: 60184732 – mitziehedevang@velfri.dk

 

Vær venligst opmærksom på følgende:

Rengøringsdagene starter altid med rundstykker og kaffe kl 9.00

Herefter arbejder man et 3-4 timer med en lille pause midtvejs.

Ved 12.30 tiden er der frokost, det kan være brød og pålæg, men også nogen gange en sandwich eller andet.

Vi tilstræber at slutte af imellem 14-15 tiden

 

Til havedag vil vi meget gerne I medbringer haveredskaber, og til rengøringsdage må I gerne tage lidt udstyr til dette med.