Dagligdagen


Yoga og Mindfulness

Yoga og mindfulness er en af værdierne i Naturhuset. Joan har taget to uddannelser indenfor området. Joan er uddannet børneyogalærer hos ”Yogarollinger” i 2014 i Esbjerg og som ”Mentor i mindfulness for børn” i 2015 hos psykolog Camilla Holmgaard i Århus.

Vi laver børneyoga og mindfulness for at give vores børn et pusterum. Igennem børneyoga og mindfulness lærer børnene redskaber til at holde sig selv i balance
Børneyoga giver en god kropsbevidsthed. Børneyoga styrker den sansemotoriske udvikling herunder muskel-ledsansen og balancesansen.


Igennem børneyoga lærer børn at drage omsorg for hinanden via massage, og det styrker fællesskabet. Dette hænger fint i tråd med de mange principper i Fri For Mobberi, som også er en værdi i Naturhuset.

Vi laver yoga og mindfulness i grupper på max 12 børn. Vi bruger yogarummet i vores SFO, hvor vi har yogamåtter og andre redskaber.

En yogatime har altid de samme elementer, og vi starter med vejrtrækningsøvelser, hvor børnene lærer at bruge deres vejrtrækning. Herefter følger yogaøvelser, som inddrages på forskellig vis. Efterfølgende har vi massage og meditation.

  • En vejrtrækningsøvelse kan være “drageånde”. Vejret trækkes ind gennem næsen, og vi spyr ild ud af munden. Børnene lærer, hvordan de kan bruge deres vejrtrækning til at finde ro.
  • Yogaøvelser bliver inddraget på forskellig vis. Vi kan f.eks. lave en fantasirejse, hvor vi cykler til skoven, ser de store træer, møder en hund, en kongeørn, en slange, plukker bær osv.. Vi bruger yogakort fra “Yogarollinger”, laver stopdans, laver par-yoga eller børnene lærer en “solhilsen”.
  • Massage kan være kropsmassage eller penselmassage, hvor børnene er delt op i par. Eller vi sidder i en rundkreds og tegner hinanden på ryggen
  • Meditation foregår til stille musik. Børnene ligger på en måtte med et tæppe. Vi lytter til musikken og har fokus på vejrtrækning eller laver en “bodyscan”.
  • Afslutningsvis slutter vi af med “Solskinssangen” og ”Namaste”.

Børneyoga skal være udfordrende, sjovt og afslappende. Vi griner, øver os og børnene elsker det.

Sprogstimulering i Naturhuset

I Naturhuset arbejdes der med sprogstimulering hver dag. Vi er som personale bevidste om, at sprogstimulering er afgørende for et barns udvikling og trivsel. Ved sproglig udvikling vil børnene få mulighed for at styrke ordforråd og udtale, få kendskab til skriftsprog, rim og remser og eksistensen af tal og bogstaver, samt hvad de kan bruges til.
Som voksen i Naturhuset er vi vigtige rollemodeller i samspillet med forældre. Børn lærer af samspillet med de voksne og af det sprog, de selv anvender. Vi vil bestræbe os på at skabe en bro mellem sprog og erfaringer.
I Naturhuset sprogtester vi ikke men sprogstimulerer. I enkelte tilfælde gør vi brug af “TRAS”- skema for tidlig registrering af sprogudvikling.

I vil som forældre opleve at vi til hverdag ofte rimer og remser sammen med børnene både ved madpakker og ude på legepladsen.

 

Billedværksted

Når børn er i nærkontakt med kunst og kultur i deres hverdag, får de bedre muligheder for at udvikle en lang række vigtige kompetencer. 
FN ’s Børnekonvention som Danmark tiltrådte i 1991 siger bl.a., at børn og unge har ret til at møde kunst og kultur gennem deres opvækst. 
Kunst og kultur er med til at skabe os som mennesker og give børnene dannelse.

Når børnene er på billedværksted er det vigtig, at de voksne skaber nogle gode og trygge rammer. Der gives børnene mulighed for at forundres, provokeres, eksperimentere og prøve egne grænser af i mødet med papir, sakse, tegneredskaber, farver, pensler, ler og natur/genbrugsmaterialer. Dette kan være med til at udfordre børnene finmotorisk og sansemotorisk.

Hensynet til det enkelte barns udviklingstrin er afgørende for, om et barn udvikler sig optimalt, når udfordringen tages op på et billedværksted.

På billedværkstedet arbejdes der ud fra forskellige temaer. Et tema kunne være årstider eller hekse til Skt. Hans. Børnene vil få et oplæg med noget viden om temaet, så de kan forundres og få inspiration til at tegne/male eller forme en skulptur.

På billedværkstedet giver vi plads til, at barnets frustration kan komme ud, hvis en tegning eller maleri driller og ikke bliver helt, som man havde forestillet sig.

Børnenes værker bliver nogle gange udstillet på Børnebiblioteket i Ringkøbing eller på Fjordvang Efterskole i forbindelse med billedkunstens dag i marts.
Billedværkstedet bliver også nogle gange flyttet til Stauning Friplejehjem, hvor børnene tegner og maler billeder til ophæng på plejehjemmet.

De forskellige baser i nærområdet

Naturhuset har et godt samarbejde med lokalsamfundet og det nyder vi godt af. Bl.a. en tur til:

  • ”Almas skov”, der ligger ved Fjordvang Efterskole. Her er bålplads, et svingtov vi bruger som gynge, shelters man meget gerne må klatre på, samt spise madpakken på taget og putte sig inden i, hvis man lige får lyst til det.
  • Forundringenshave ved Vestjyllands Højskole, med naturlegeplads, krydderurter, spiselige blomster og skovmyrer – hvis man tør. Der er en labyrint og sansesti, samt en forhindringsbane mellem træerne.
  • Fjorden er skøn, åben, foranderlig og lige ved døren. Udover er der små rejer i vandkanten, tanglopper og små fisk, samt mange snegle ved græsplænen. Her er tid til leg, som voksne eller børnene selv sætter i gang.
  • Byens legeplads ligger ikke langt fra Naturhuset, en legeplads vi må låne og bruger den tit som mellemstation.
  • Camp Åvang ligger ved åen i Velling med bro over til markerne. De store sten markerer grænsen for, hvor man må løbe til, og man må meget gerne gå på broen ifølge med en voksen.

Ud i det blå er en fordybelsestur uden et fast mål. Men hvorfor gå uden et formål, jo det skal vi bl.a. for at finde roen, roen til at fordybe os og være tilstede i nuet. Det kan være svært, men børnene mærker lige så stille, at vi bare skal tulle afsted, slå os ned der hvor vi har lyst, spise når vi er sultne – som vi plejer, for senere at gå videre eller blive.

Mange af de steder vi færdes er i den fri natur og med gåture ved vejen, ingen af disse steder har et hegn, der afgrænser hvor man må gå til, og det kræver gensidig tillid og respekt til hinanden.

Fødselsdage

I udegruppen tager vi gerne hjem til fødselsdage, hvis det er en mulighed. Børnene er vilde med at vise deres hjem, værelser og legetøj frem. Det har betydning for dem, og de snakker om det senere. Men børnene lærer også at begå sig i andres hjem og følge deres normer og værdier.
Yngstegruppen og mellemgruppen tager ikke hjem til fødselsdage.
Hvis man ikke har mulighed for at holde fødselsdagen derhjemme, holder vi det meget gerne i børnehaven. Fødselsdagen kan blive afholdt på mange forskellige måder enten for hele børnehaven eller i de forskellige grupper, dog skal der deles ud til alle børn.
Fødselsdagen starter med en samling, hvor der tændes lys i fødselsdagstoget, derefter vælger barnet, hvilken fødselsdagssang der skal synges. Derefter får barnet sin gave fra børnehaven, og til slut går de forskellige grupper ud og spiser madpakker. Det der deles ud er efter madpakker.
Vi har ingen kostpolitik, så det er jer som forældre, der bestemmer, hvad der skal deles ud. I er meget velkomne til at tale med personalet om, hvad man kan tage med.