Grupper


Yngstegruppen

Yngstegruppen er en lille gruppe, som er en mellemting mellem vuggestue og børnehave. Vi prioriterer struktur og trygge rammer, så børnene har en kendt hverdag med faste voksne. De voksne er nærværende og til stede.

Yngstegruppen har deres faste base i yngstegrupperummet. Et rum hvor vi kan lukke døren. Her har vi forskellige aldersbestemte legesager. Vi har et stillerum med sækkestole, bøger og lydbøger.

Børnene må selvfølgelig bruge hele Naturhuset.

Vi tilstræber at have den samme struktur i vores hverdag.

  • Hver formiddag er vi ude. Enten på legepladsen eller på tur.
  • Hvis børnene er sultne, må de gerne tage af deres madpakker efter behov.
  • Kl. 11 spiser vi vores madpakker. I sommerhalvåret og når vejret er godt, spiser vi vores madpakker på terrassen. Ellers spiser vi vores madpakker i yngstegrupperummet og holder meget gerne en samling inden.
  • Herefter skifter vi ble, og der er mulighed for en lur. Der er to muligheder for at få en lur. Enten kan barnet sove i en time, eller sove til de selv vågner. Når børnene bliver puttet, bliver der læst en historie og sunget en sang.
  • De andre børn går på legepladsen med de andre børnehavebørn.

Vi elsker at holde samling. Vi synger, danser, spiller musik og hører historier.

Vi arbejder med venskaber og relationer. Vi er inspireret af tankegangen i ”Fri for Mobberi” og bruger materialet herfra. Vi ønsker det gode børnefællesskab med fokus på grundværdierne: respekt, tolerance, omsorg og mod. Vi passer godt på hinanden og ser forskelligheder som en styrke i ethvert fællesskab.

Vi elsker at tage på tur både med og uden madpakke. Vi bruger vores lokale omgivelser til at udforske verden. Vi bruger skolens legeplads, tager til fjorden og på byens legeplads. Vi bruger også vores bus, hvis vi skal længere væk. Det kan være til biblioteket i Ringkøbing eller forundringens have.

Udover den faste struktur deltager yngstegruppen også i de øvrige aktiviteter i Naturhuset. Fælles ture ud af huset, fælles samling, billedværksted, ”Fri for Mobberi”, gymnastiksalen, sproggruppe og alle de andre aktiviteter, og traditioner der foregår i løbet af året.

Mellemgruppen

Mellemgruppen er for de 4-5 årige. Man kommer i mellemgruppen, når det vurderes, man er klar til at rykke ud af yngstegruppen.

I mellemgruppen er der en aldersspredning i, hvad børnene mestrer. Der er de børn, som kommer lige fra yngstegruppen, som skal hjælpes og guides i mange ting, og så er der de store 5 årige, som kan rigtig mange ting selv, og skal gøres klar til udegruppen.

Vi holder meget af at have en daglig kontakt til forældrene, hvor hverdagens små eller store oplevelser kan blive drøftet. Vi ønsker en gensidig tillid, forældre og personale imellem.

I hverdagen arbejder vi med selvhjulpenhed, og ser det som en pædagogisk aktivitet at gøre børnene selvhjulpne. Vi er bevidste om at se det enkelte barn, og hvad det mestre i deres nærmeste udviklingstrin. Vi opfordrer og guider til, at de selv skal prøve, og det kan være at tage overtøj på eller hælde mælk op til madpakkerne. Det giver en sejr og et større selvværd, når man selv kan og derved lysten til at gøre det igen.

Arbejdet med venskaber gøres b.la gennem Fri for mobberi, hvor vi holder samlinger og snakker meget om, hvordan man er gode venner, og at man også kan lege med dem, man ikke kender så godt. Det er dejligt at have en bedste ven, men det er også godt at kunne lege med forskellige.

At børn får lov til at lege rollelege, regellege, fantasilege, lege med sin gode ven eller lege under mere strukturede rammer som en voksen sætter i gang, er alt sammen noget vi prioterer og giver plads til, da det er meget vigtig for børns udvikling. Det er med til at styrke deres sprog og blive sociale og kreative. Gruppen kan også være delt op i små grupper, da vi vurderer, det til tider kan gavne det enkelte barn og gruppen, og derigennem arbejder vi f.eks. med venskaber. Vi kan gå ture i vores lokalområde eller benytte vores SFO-lokaler, hvor vi leger og spiller alt sammen for, at børnene får øjnene op for nye relationer, og styrke de venskaber der er.

Mellemgruppen har deres egen turdag, her tager vi afsted om morgenen, hvor vi har pakket vores taske med madpakke og drikkedunk, og så kommer vi først tilbage til middag. Vi tager på ture i vores skønne lokalområde – fjorden, skoven og dejlige grønne områder tæt på os. Nogle gange tager vi en tur på biblioteket eller tager på udflugt lidt længere væk. Der vil være fokus på at lære at færdes i trafikken og det at tage på tur sammen og gå sammen. Alt sammen noget der er godt, at lære inden de skal videre i udegruppen, hvor de skal på flere ture. På vores turdag er der også mulighed for, at vi kan fordybe os, styrke venskaberne, pirre deres nysgerrighed og undre os sammen over det vi møder på vores vej.

Dagligdagen for mellemgruppen ser ud som følgende:

Kl. 9-11 er der en pædagogisk aktivitet ude som inde.

Kl 11 spiser vi madpakker, og derefter er der leg på legepladsen.

Kl 14 spises frugt og brød.

Udegruppen

Udegruppen er for de største børn i Naturhuset.

I Udegruppen ligger vi op til at børnene gør så meget de selv kan. Der kan dog også være dage, hvor tingene virker uoverskuelige, og der skal man selvfølgelig have en hjælpende hånd, et kram, en forstående voksen og guides, så børnene får en god dag og mærker, vi vil dem det bedste.

Børnene har deres egen lille rygsæk med skiftetøj, madkasse og en vandtæt drikkedunk med vand, som pakkes til turdagene. Vi ligger bl.a. vægt på børnene selv pakker madkassen og drikkedunken, da det er med til at gøre dem selvhjulpne og selvtilliden vokser, når man ved man kan noget.

Mange af de steder vi færdes er i den fri natur og med gåture ved vejen, og ingen af disse steder har et hegn der afgrænser, hvor man må gå til, og det kræver gensidig tillid og respekt til hinanden.
Vi har og viser tillid til børnene, og tror på børnene overholder de få regler der er, og at de bliver inden for de rammer vi har sat op. Når vi som personale er tydelige ved børnene, hvor de har os, og det er bl.a. med til at skabe tryghed og tillid, så vi kan færdes udenfor hegnet i børnehaven, og nyde de skønne ture vi er på.

I hverdagen er vi aldersopdelt ved spisning. Udegruppen snakker tit om årets gang bl.a. for at give dem en forståelse af og et overblik over året gang. Det går godt i tråd med, at vi er så meget ude i naturen og mærker den i alt slags vejr. Vi snakker om, hvornår har du fødselsdag, i hvilken måned, hvornår er der sommerferie, og i hvilken måned kommer nisserne.

Vi kan godt lide at læse og fortæller også gerne historier – både de fantasifulde og de alvorlige.

Børnene sidder forskelligt, da det er med til at styrke fællesskabet i gruppen. Det sker også vi bestemmer, hvor børnene skal sidde.

Derfor arbejder vi bl.a. med respekt for forskellighed, men også for andres ting, tillid, anerkendelse, mod til at sige fra og til, empati og selvhjulpenhed, der er med til at øge børnenes tro på dem selv.

 

Trafik & Cykeldage

Fællesskab er en vigtig faktorer i Udegruppen, man er del af en gruppe – noget større.
En måde at arbejde med det på er bl.a. når vi går ved vejen og skal over på den anden side.
De forreste børn siger: ”Så går vi…” når der er fribane, og de bagerste siger: ” Så vi over…”

Børnene gør hinanden opmærksomme på, at nu skal vi koncentrere os, vi skal over vejen, og vi skal alle sammen over. De sidste fortæller, så er vi over, og alle har bidraget med at komme over vejen. Vi samarbejder og passer på hinanden.

De dage vi har haft trafikdage, snakker vi om trafikskilte – i børnesprog.
Ubetinget vigepligt kan godt være svært at huske som barn, derfor siger vi hajtænder og har en lille historie, som gør børnene opmærksomme. Når vi har øvet os på både skilte og cykling i skolegården, kan vi godt, alt efter evne, tage på lidt længere ture.
Her bruger vi meget af det børnene har lært på gåturene, som at blive inden for den tygge hvide stribe, ingen huller i rækken og passe på hinanden i trafikken.

Vi og især børnene nyder at kunne tage cyklen i stedet for benene på en tur, de vokser af det, og det er motiverende at kunne noget og ikke mindst, at have øvet sig på noget og mestre det.

Forældrenes rolle i cykeldage: I skal huske at have cyklen og hjelm med til jeres barn og tjekke at begge dele passer jeres barn. Det er også en fordel at træne med jeres barn, cykle et par turer og evt. hæve støttebenene lidt, så barnet træner balancen.