Uge 2


Godt nytår – håber I alle har haft en fantastisk ferie og er kommet godt ind og i gang med 2020.

Her startede vi året med en nytårstaffel i mandags og de skønne billeder i fredagsbrevet er fra denne stund. Det var rigtig hyggeligt, børnene var så dygtige og tog det meget seriøst. Det lykkes med alle børnene at udbringe et fælles skål og få ønsket hinanden godt nytår.

Før jul fik I, fra Peter, skolens fredagsbrev, grundet at forældremødet i januar er for både børnehavens og skolens forældre. Jeg håber rigtig meget, at der vil komme mange forældre herfra. Jeg har sat teksten fra skolens fredagsbrev ind her, hvis I ikke har fået læse det.

Fælles forældremøde i januar

Allerede sidst i januar, nærmere bestemt tirsdag den 28., venter der os alle sammen et brag af en god aften. Bestyrelsen har valgt at hente en virkelig kompetent foredragsholder ind, en der forhåbentlig kan være med til at sætte en refleksion i gang hos os alle.

På forældremødet i 2019  var temaet dannelse, og følgende var med i fredagsbrevet dengang:

“Dannelse handler grundlæggende om at blive menneske i og gennem samfund. Man dannes som menneske ved at overskride sin egen verden og involvere sig i en større verden. Herved gør man sig nogle erfaringer, der ændrer ens måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på. Essensen af dannelsen består altså i at se tingene i et anderledes perspektiv og blive del af noget større.
Grænserne mellem menneske og teknologi bliver stadigt mere flydende, og derfor skal vi ifølge Lars Geer Hammershøj holde fast i dannelsen og mere end nogensinde før forholde os til, hvad det vil sige at være menneske i dag – i en digital tidsalder. Her fremhæver han kreativiteten som en særlig vigtig komponent i dannelsen i dag.

Begreberne dannelse og digital dannelse er vigtige at holde adskilt.

Nedenstående er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, ja en sådan findes faktisk:

For hovedparten af danske børn og unge er internettet en central del af deres hverdag, herunder til læring, leg og sociale relationer. Når unge fylder 15 år, får de desuden eget NemID og Digital Post. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omfatter blandt andre et initiativ om digital dannelse, hvor børn og unge skal lære om teknologiforståelse, digital kommunikation og sikkerhed.
Grundlæggende digitale kompetencer er en forudsætning for at indfri potentialerne ved digitalisering af samfundet. For at understøtte børn og unges digitale kompetencer sættes fokus på digital dannelse, så børn og unge bliver bevidste og målrettede i deres brug af teknologi samt bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed.

“Begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed,” pyha vi er altså på lidt af en opgave her dels som skole, men vel i lige så høj grad hjemme.

De fleste af os kan nok ikke sige sig fri for i en eller anden forstand at have dårlig samvittighed i forhold til vores eget brug af digitale platforme, men nok i endnu højere grad bekymringen og den dårlige samvittighed om vores børns brug af og forhold til disse platforme.

Læge, forfatter og foredragsholder,Imran Rashid, har skrevet flere bøger, men især en er han nok kendt for, den hedder “Sluk – kunsten at overleve i en digitaliseret verden”. Der er sikkert en del af jer, der har hørt om bogen eller måske endda læst den.

Praktikant:

På mandag og de næste 12 uger frem får vi en praktikant i børnehaven. Det er Za Uk Lian Biak Cung som vil være hos os. Za Uk kommer fra Burma og har boet i Danmark i 15 år. Indtil videre skal Za Uk være hos os 2 formiddage om ugen. Jeg har haft det første møde med ham, og jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Jeg håber, at I alle vil tage rigtig godt imod ham.

Plejeorlov:

Annette har fået bevilliget plejeovlov til hendes mor fra i mandags. Annettes mor er uhelbredelig syg af kræft og Annette har ønsket, at passe hende den sidste tid. Annette har selv ønsket, at dette skulle med i fredagsbrevet således, at I ved hvorfor hun ikke er på arbejde i børnehaven.

I Annettes plejeorlov har vi ansat Cecilie – hun vil varetage rengøring, Annettes børnetimer, samt hun er vores nye tilkaldevikar for børnehaven og i satellitten. Cecilie har allerede været her et par gang og hun gør det super godt. Tag godt imod hende

Er du forælder og til fodbold?

Er du gammel eller ny fodboldspiller? Eller bare interesseret i, at vi også fremover har en velfungerende fodboldafdeling i Velling? VUIF har brug for et eller flere medlemmer til fodboldafdelingen til at køre fodboldafdelingen sammen med nogle erfarne medspillere. Det handler ikke så meget om at være træner, men mere om at være med til at organisere alt det, der får hele fodboldmaskinen til at køre. Er du interesseret, så kontakt fodboldformand Gorm Mikkelsen, mobil 51 55 49 45 eller formand for VUIF Mikael Biehl Hansen, mobil 40 47 07 19 for at høre nærmere.

I næste uge:

Mandag: Mellemgruppen skal i gymnastiksalen – husk tøj de kan bevæge sig i. Yngstegruppen har Yoga

Tirsdag: Udegruppe 9 – 14.30

Onsdag: Mellemgruppetur 9 – 13, de skal en tur til fjorden. Yngstegruppen laver krea.

Torsdag: Udegruppe 9 – 13.00. En gruppe fra mellemgruppen skal have massage og en gruppe skal lave kreativ.

Fredag:

Med ønsket om en rigtig god weekend

På personalets vegne – Kristina