Uge 22


Så er det tid til det store ryk i Raketten for udegruppen

-Og Raketten. Hvad er dog det?? Det er vores skønne nye tiltag, som i år skal have sit 2. år. Sidste år gjorde vi i personalegruppen store overvejelser om, hvordan vi kunne skabe en mere tryg og hensigtsmæssig overgang fra børnehave til skole, for vores kommende skolebørn i Naturhuset. Det gjorde vi sidste år med stor succes, og vi kunne erfare, at børnene, ved at have fået begyndende kendskab til både skole, sfo, lærere/voksne, øvrige elever osv., havde en mere tryg og rolig tilgang til skoleopstart. Lærerne gav også tydeligt udtryk for, at overgangen virkede lettere og at børnene allerede havde større tillid til både dem og skolemiljøet. Dette vil forhåbentlig også skabe en mere tryg og glidende skoleopstart for jer som forældre. Men så kom Corona, og vi har i år måtte sadle mere om i forhold til vores planlagte mål.

Her er et indblik i vores oprigtige fokuspunkter for vores Raketten børn (som jo gerne igen skulle blive aktuelt til forhåbentlig næste år):

  • skabe en periode inden skolestart, hvor børnene bliver trygge og dus med de fysiske rammer på skolen og i Satellitten
  • få mulighed for at få kendskab til kommende lærere, skoleelever, skolerutiner
  • skabe en hverdag hvor børnene på skift er sammen med de kendte udegruppe voksne og de nye Satellit voksne
  • give børnene et skift før sommerferien, så alt ikke er nyt og ukendt efter en sommerferie, samt et skifte kan være med til at give børnene nogle nye roller, konstellationer og relationer
  • at arbejde videre med deres selvhjulpenhed i forhold til garderobe, rutiner som vil være anderledes fra børnehaveliv eks. Madpakketiden, søgen hjælp fra voksne
  • skabe en hverdag hvor børnehavelivet stadig vægtes dog i andre rammer

I år bliver det dog lidt andeledes, men heldigvis får vi forhåbentlig skabt 3 helt igennem fantastiske uger i SFO/skolemiljøet. Det betyder, at Udegruppe børnene fra mandag d. 8. juni og frem til fredag d. 26. juni vil være mere eller mindre ”bosiddende” i Satellitten (Skolens SFO) og på skolens område.

En bonus for de øvrige børn i Naturhuset vil det være, at der skabes mere plads, mellemgruppe børnene begynder at snuse til udegruppelivet og det at være de største. Yngstegruppen begynder ligeledes at snuse lidt til mellemgruppelivet, og vi vil opleve, at der også her vil skabes nye relationer og lege.

Da det kun er 2. år, er vi stadig løbende i en vigtig læringsproces. Vi vil drage brug af sidste års erfaringer, samt hele tiden skabe os nye. Dette er jo også en ny børneflok, hvori vigtigheden ligger, at det er der vores fokus ligger.

Mandag d. 8. juni begynder udegruppen sin første dag i Raketten – og kaldes nu Raketterne.

Planen er:

  • at Raketten kører i perioden fra d. 8. juni frem til d. 26. juni.
  • Raketterne vil vidt muligt være i Satellitten alle ugens formiddage og de fleste eftermiddage.
  • Der vil fortsat være turdag om tirsdagen
  • (Den kommende udegruppe/ årgang 2015 vil få turdag om onsdagen)

De kommende Raket forældre vil modtage et brev med mere uddybende informationer, så I bliver klædt på til den sidste del af livet som børnehave barn.

Vi glæder os rigtig meget til opstart af dette års Raketten. Vi er sikre på, at det bliver et lærerigt forløb for os alle.

Ny ansættelser

I mandags havde vi samtaler – vi skulle have ansat to nye medhjælper, Rune og Celina stopper hos os henholdsvis pr. 15. august og pr. 1. september.

Vi fik 58 ansøgninger, og valgt syv meget kvalificerede ud til samtale.

Vi har ansat i Runes stilling – Rasmus Sangill fra Ringkøbing og i Celinas stilling har vi ansat Libby Hansen som er fra Velling.

Vi glæder os rigtig meget til de skal være en del af vores hverdag – det bliver så godt!

Nyt fra bestyrelsen

Da forsamlinger over 10 personer fortsat ikke er tilladt, er det desværre ikke muligt for os, at afvikle generalforsamlingen på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen har derfor drøftet mulighederne for at gennemføre denne senere på året eller alternativt at afholde den som et on-line arrangement eller evt. Drive-In.
Da sidstnævnte begge kræver megen forberedelse og ikke er uden omkostninger, har vi derfor i bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien.
Sæt derfor kryds i kalenderen d. 26. August 2020.
Generalforsamlingen vil til den tid blive gennemført på den ene eller anden måde, men vi håber naturligvis at tiden arbejder med os og at vi til den tid alle kan få lov at mødes på skolen igen.

Vi har nu igen fået åbnet skolen for alle årgange – det er dejligt – men må også konstatere at vi med de restriktioner der stadig er, fortsat bruger meget tid på håndvask og Corona relaterede ting. Derfor er det stadig nødundervisning, personalet gør hvad de kan – og hvad der er muligt – under de givne omstændigheder.
I naturhuset er stort set alle børn igen i pasning og de får ligeledes hverdagen til at hænge sammen.
Netop nu kan personalet i begge huse se frem til et par velfortjente feriedage, inden det igen går løs på mandag.

God weekend til alle
På bestyrelsens vegne – Jesper Korsholm.

I næste uge:

Mandag: 2. pinsedag LUKKET

Tirsdag: Udegruppe 9 – 14.30, mellemgruppen skal fejre fødselsdag for Karla

Onsdag:

Torsdag:

Fredag: Grundlovsdag LUKKET

Med ønsket om en rigtig god pinseferie til jer alle

På personalets vegne – Kristina