Uge 45


Emneuge: Fortælling

I den kommende emneuge skal vi have fortælleruge. Vi vil for børnene præsentere nogle af de forskellige måder, som man kan udtrykke sig på gennem fortælling. Vi vil hver dag starte med at holde samling, hvor der bliver læst eller fortalt et eventyr. Yngstegruppen skal arbejde med eventyret “Den Grimme Ælling”. Mellemgruppen og udegruppen skal arbejde med eventyrene “Hans og Grethe” samt “Klods Hans”. Vi skal være kreative, gå på eventyrjagt, vi skal høre fortællinger udenfor og nogle skal i teatret.

Alt dette gør vi fordi, fortælling er en af vores værdier og der igennem vil vi bl.a. gerne styrke børnenens sprog, fantasi, forståelsesevne og videregive en kulturarv.

Fri for Mobberi – Forældremøde

Vi opfordrer til: Sæt allerede kryds i kalenderen nu! Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00 – 21.00, hvor vi afholder et forældremøde med fokus på Fri for Mobberi.

Her vil vi gerne give jer et indblik i – hvorfor og hvordan vi arbejder med Fri for Mobberi i vores dagligdag, og hvordan I som forældre kan være en vigtig medspiller i dette arbejde.

Vi håber på en stor tilslutning, og vi vil også invitere kommende børns forældre.

Rejsegilde fredag den 16. nov. kl. 14.00

I forbindelse med at spærene er rejst, er det en stor fornøjelse at byde jer alle ind til rejsegilde fredag den 16. nov. kl. 14.00. Vi sørger for lidt godt til ganen, og så håber vi ellers at se rigtig mange.

Vel mødt – Peter

I næste uge:

Vi vil rigtig gerne, at alle børnene er her senest kl. 8.45, da vi går i gang med de planlagte aktiviteter kl. 9.00.

Mandag:

Yngstegruppen: De skal have samling omkring eventyret ” Den grimme Ælling”.

Mellemgruppen: Fællessamling med udegruppen omkring “Hans og Grethe”, derefter skal de lave kreativ ud fra eventyret.

Udegruppe: Fællessamling med mellemgruppen omkring “Hans og Grethe”, derefter skal de ud på legepladsen og lave bål og musik.

Tirsdag:

Yngstegruppen: De skal først have samling og derefter skal de på ællingejagt.

Mellemgruppen: Fællestur med udegruppen – de skal se teater i Videbæk. Husk rygsæk med madpakke, drikkedunk og skiftetøj.

Udegruppe: Fællestur med mellemgruppen – de skal se teater i Videbæk. Husk rygsæk med madpakke, drikkedunk og skiftetøj.

Onsdag:

Yngstegruppen: De skal først have samling og derefter skal de lave kreativ omkring “Den grimme Ælling”.

Mellemgruppen: Fællessamling med udegruppen omkring “Klodshans”, derefter skal de lave aktiviteter ude.

Udegruppe: Fællessamling med mellemgruppen omkring “Klodshans”, derefter skal de lave kreativ.

Torsdag:

Yngstegruppen: En gruppe skal til Skjern, hvor de skal se teater. De børn der skal med, er de 6 ældste fra yngstegruppen og det er: Louis, Atle, Karla, Valde, Sofia og Storm.

Mellemgruppen: Fællessamling med udegruppen omkring “Den grimme ælling”, derefter er der fortælling inde og ude.

Udegruppen: Fællessamling med mellemgruppen omkring “Den grimme ælling”, derefter er der fortælling inde og ude.

Fredag:

Fælles samling for alle, samling hvor de voksne vil lave teater for børnene,

 

Astrid bliver 4 år søndag d. 18. november – et stort tillykke til hende.

 

 

 

 

 

 

I går aftes var Friskolerne: Herborg, Stadil-Vedersø, Hover-Torsted, Ølstrup, Grønbjerg, Velling og dertilhørende daginstitutioner til fællesmødet i Herborg. Formanden for dansk friskoleforeningen Peter Bendix gav et oplæg omkring de frie skoler samt friskolearbejde, herunder også fribørnhaver/vuggestuer. Igennem aftenens forløb blev der snakket omkring hvilke værdier og holdninger, der er gældende for hvert enkelt skole/institution, samt hvordan vi kan udfolde og udvikle os i vores arbejde som fri-institution. Vi blev blandet på kryds og tværs og havde undervejs spørgsmål vi skulle drøfte.

Aftenen summede af fællesskab og folk som gerne ville hinanden -og ikke mindst af folk der alle brændte for friskoleånden.  En rigtig god aften.

Tilbud om julefotografering

Går I nu rundt og tænker, at bedsteforældrene skal have et billede af deres børnebørn i julegave, ja så kunne det være Louise Aagaards tilbud om fotografering kunne vække interesse. Se det nedenfor.

Blitz-billeder

Med ønsket om en rigtig god weekend

Kristina